Leiderschap

Hoe gebalanceerd en effectief is mijn Leiderschap? 

Waar loopt het goed, waar begint het te haperen en waar gaat het al fout? En durf ik dat echt te zien, te onderzoeken en verantwoordelijkheid voor te nemen?

Leiderschap is de kunst waarbij je als leider balanceert tussen de drie niveaus: het individu, je team en de organisatie. En effectief te zijn op al deze niveaus is een uitdaging. Dit vraagt om authenticiteit en zelfkennis, richting geven, lef tonen en er voor gaan staan, je verbinden met anderen en dienstbaar zijn, en een gedegen aanpak. Uiteindelijk wil de ware leider dat de zaken lekker lopen en er goede, passende resultaten worden gehaald.

Het is vaak jongleren met, ogenschijnlijke, tegenstrijdige belangen zoals lange termijn versus ad hoc, financieel versus waardegedreven, kennisgericht versus netwerk gericht. Dit alles doet een appèl op jou als hedendaagse leider.

Je wordt uitgedaagd om een breed scala aan talenten in te zetten en deze zo effectief mogelijk toe te passen. Daarom bieden wij een leiderschapprogramma aan met een unieke aanpak: The Balancing Act.

Deze systemische aanpak heeft tijdens het traject een faciliterende rol. Zo komen we in een korte tijd tot herkenning, inzicht en duurzaam succes.

The Balancing Act is opgebouwd uit de vijf elementen die een geheel vormen. Om effectief leiderschap te bereiken vanuit het perspectief van heelheid is de inzet van elk van de vijf elementen met hun specifieke kwaliteiten van vitaal belang. Sterker nog: als blijkt dat maar één van deze elementen zwak ontwikkeld is en hiermee de balans verstoort, dan zullen de inspanningen van de leider niet het gewenste resultaat hebben of met veel meer moeite tot stand komen. Bewustzijn en kennis van het systeem is essentieel om een hefboomwerking te creëren voor goede, duurzame resultaten.

Aanpak en opzet

 • Intake en interviews, inzicht in de organisatie en de 3 niveaus
 • Individuele intake. Hier wordt je ontwikkelbehoefte besproken en je doelstellingen helder geformuleerd
 • Leiderschaps zelf-assessment. Na de intake wordt een assessment (eventueel 360 gr.) afgenomen waardoor een volledig ‘start-profiel’ ontstaat. Je ontvangt een rapport en werkboek ter verdere ondersteuning in het traject.
 • Training. Tijdens ervaringsgerichte trainingen staan het inzicht in je persoonlijkheid centraal en het effectief leiderschap binnen de context van het team en de organisatie.
 • Individueel coachingsgesprekken. Persoonlijke aandacht voor jouw ontwikkelpunten en valkuilen om je groeidoelen te realiseren.
 • Intervisie. Hierbij gaat het vooral om samen en van elkaar leren. Praktijkervaringen worden doorgenomen en acties verder aangescherpt. Daarnaast werken we met het concept van buddyship;samen verantwoordelijk voor de progressie
 • Re-test. Een verkort profiel toont de behaalde resultaten tijdens dit traject en wordt de borging ervan besproken

 

Resultaten van het traject:

 • Ervaren van balans en meer flow; goede bedrijfsresultaten met minder moeite
 • Anders kijken naar jezelf en de organisatie; nieuw effectiever gedrag
 • Meer energie, meer werken vanuit kracht
 • Duurzamer opereren