Organisatie

Wat werkt er wel en wat niet in onze organisatie? 

Hebben we een helder beeld van wat er om ons heen gebeurd en hoe dat ons raakt? Is onze Core duidelijk en hebben we een gezamenlijk toekomst perspectief? Zijn we waarden gedreven en gericht op duurzaamheid? Zijn onze businessplannen helder en inspirerend en een drijvende kracht achter de veranderingen die we willen?
Bestaat er een duidelijke samenhang en synergie binnen de organisatie?
Zijn we een lerende organisatie?

Door middel van Consultancy en Procesbegeleiding volgens het systemische model van The Balancing Act geven we ondersteuning aan het verandermanagement en de strategische planning van de organisatie. We acteren in het gebied van persoonlijk leiderschap van het executive/senior management en het vertalen van nieuwe inzichten in gezamenlijk gedragen strategische besluitenvorming die tot langdurig succes leiden.
Het begrijpen en verbeteren van de ondersteunende bedrijfscultuur is een essentieel element.
Het proces is verdiepend en tegelijkertijd pragmatisch waardoor er logische stappen worden genomen, die ook door de rest van de organisatie gedragen worden en leiden tot het behalen van de verlangde visie en afgeleide doelen.

De Core?: in een paar woorden …

Onderdelen van dit proces van Organisatieontwikkeling en Strategische planning:

  • Ondersteuning bij opstellen strategische plannen
  • Missie en Visie traject vorm en inhoud geven
  • Interviews en Organisatiescan (volgens TBA-Organisatie Balans Profiel)
  • Cultuurverandering vanuit waarden
  • Nieuwe Identiteit vormen; bestaansrecht en kerncompetenties definiëren
  • Samenwerking en synergie creëren
  • Effectiviteit Directie Team

 

Resultaten:

  • Helder inzicht in de belangrijkste te nemen stappen om de organisatie gezonder te maken
  • Logische, gedragen strategische plannen die inspirerend zijn voor de hele organisatie
  • Een senior executive team met enthousiasme, vitaliteit en gerichte daadkracht